VICTORY IMPLANTS

מטרתנו: "פיתוח שיטות להשתלות שיניים המסוגלות ברוב המצבים הקליניים להימנע מהצורך בניתוחים של השתלות עצם."

שתלי VICTORY פרופ' סקורטצ'י (צרפת) ונמצאים בשימוש ע''י רופאים מכל העולם משנת 1984.

שתלי ויקטורי מציעים מגוון של 29 שתלים שונים בהתאם לעצם ולרקמה.

@Raviv Universal 2021