top of page
oxypharm-logo-WBG.png

®nocospray

מכשיר לחיטוי האוויר ולחיטוי משטחים: במרפאות, מעבדות,  גני ילדים, הובלות בקירור ובכל סביבה שבני אדם מבקרים בה. 

- פשוט מאוד להפעלה

- לא רעיל -יעילות מוכחת (מאושר ע''י משרד הבריאות)

אופן הפעולה: פיזור חלקיקי ספריי ®NOCOLYSE  בלתי נראים ( 5 מקרון ) שאינם משאירים רטיבות. הפיזור בכל נפח החדר כולל משטחים, מגירות, חלונות, מנורות והאוויר עצמו.

לדוגמה:  לחדר שנפחו 50 קוב ( נפח ממוצע ) זמן פעולה של 3 דק' בלבד.

פעילות המכשיר מפחיתה את כמות החיידקים בחדר לאין שיעור ומחטאה את המשטחים, מונעת זיהומים ומכינה את החדר לטיפול כירורגי או כל טיפול אחר.

bottom of page