GUIDOR easy-graft

.תחליף עצם ייחודי תוצרת שוויץ

מורכב מ – 100% חומר סינתטי

.מוזרק כחומר רך ישירות לתוך הפגם

משתחרר מהמזרק במרקם של פאטי
.וניתן לעיצוב בתוך הפגם לצורה הרצויה

  • 100% אלופלסטי

  • מונח באתר ישירות מהמזרק

  • ניתן לעיבוד באזור הנגע הגרמי

  • אינו מצריך שימוש בממברנה